Ontsteking afstellen amazon

Onderhoud aan uw klassieke VOLVO

Voor een langdurig plezier van uw Volvo is het belangrijk om hem goed te onderhouden. Enkele belangrijke punten hierbij zijn de klepspeling en de ontsteking. Deze moeten normaal gesproken om de 10.000 km opnieuw gesteld worden. Wanneer de auto op LPG rijdt, en de kop bevat geen geharde klepzittingen, dan is het verstandig om dit om de kleppen om de 5.000 km te stellen.

De ontsteking

Verbrandingstijd

Als de cilinder gevuld is volgt een ontsteking van het mengsel door een vonk van de bougie. Om tot volledige verbranding van dat mengsel te komen vergt enige tijd.

Deze verbrandingstijd is afhankelijk van de soort brandstof (octaangehalte), de vorm van de verbrandingskamer, de benzineluchtverhouding en de vullingsgraad. Afhankelijk van de vullingsgraad blijft de verbrandingstijd bij eik toerental van de motor nagenoeg gelijk.

Verbrandingsdruk

Als het mengsel verbrandt zal in de verbrandingsruimte de temperatuur sterk stijgen. De gassen zullen hierdoor uitzetten, wat tot gevolg heeft dat er een druk op de zuiger gaat heersen: de verbrandingsdruk. Deze verbrandingsdruk is het grootst aan het eind van de verbranding en bij de kleinste ruimte.

De verbrandingsdruk moet maximaal zijn als de zuiger net het bovenste dode punt (BDP) gepasseerd is.

De daarop volgende expansie van het verbrande gas geeft dan het grootste effect. Om dit te bereiken moeten we, gezien de verbrandingstijd, voor het BDP met de verbrandingstijd beginnen. Dat betekent dat voor het BDP het vonken van de bougie moet plaats vinden (zie afb).

Gedurende de verbrandingstijd heeft de zuiger weg A afgelegd en de krukas de hoek X.

Wordt het motortoerental verhoogd dan zal de verplaatsingssnelheid van de zuiger in de cilinder hoger worden, hetgeen wil zeggen dat in de verbrandingstijd (die uiteraard hetzelfde blijft) de zuiger een grotere weg aflegt en de krukas meer graden verdraait.

We moeten nu de vonk eerder laten overspringen om de maximum verbrandingsdruk te hebben als de zuiger net het BDP is gepasseerd (zie afb).

Gedurende dezelfde verbrandingstijd, maar bij een hoger motortoerental ‘ heeft de zuiger de weg B afgelegd en de krukas hoek IJ doorlopen.

Dit betekent dat de ontsteking bij oplopend motortoerental steeds eerder moet beginnen, of anders gezegd: een steeds groter aantal graden voor het BDP.

Bij de B-18 motoren is dit 21-23 graden voor BDP bij 1 500 toeren per minuut wat overeen komt met 10-13 graden voor BDP bij stationair toerental (dit alles zonder vacuumvervroeger).

Ter info: BDP is in het Engels TDC (top dead centre).

Monteren contactpunten

Montage van de contactpunten dient zo te geschieden dat de draad van de puntjes alleen contact maakt met de draad die naar de bobine loopt, dus oppassen dat de isolatie tussen onderbrekerhuis en bevestigingsboutje gehandhaafd blijft.

Afstellen contactpunten

De contactpunten dienen zo afgesteld te worden dat de maximale opening 0,4-0,5 mm is, wat bij een B-18 motor overeen komt met een contacthoek van 59-65 graden. De afstelling kan zowel statisch (m.b.v. voelermaten) als dynamisch (m.b.v. een contacthoekmeter) gecontroleerd worden.

Door verdraaiing van de krukas zal tevens de stroomverdeleras draaien, het is de bedoeling deze zo te plaatsen dat een nok de contactpuntjes volledig opent. De afstand tussen de geeft het aantal graden ontsteking aan. Van 30 tot 0 is voor het BDP (dus voorontsteking), van 0 tot 10 is na het BDP (dus na-ontsteking). De afstelling is correct als het lampje gaat branden (contactpuntjes open) op het moment dat het aantal graden voorontsteking tegenover het nokje staat (vergeet niet het contact aan te zetten). Is dit niet het geval, dan moet de borg van het verdelerhuis worden losgezet en het verdelerhuis worden gedraaid, linksom is minder en rechtsom is meer voorontsteking.

Voor het dynamisch afstellen is een stroboscooplamp nodig, die bij draaiende motor, op het moment dat de bougie een vonk geeft een felle lichtflits geeft. Door nu deze lamp met zijn inductieklem over de bougiekabel van cilinder 1 te plaatsen geeft hij een flits op het moment dat bougie 1 vonkt. Door nu met deze flitsende lamp op de V-snaarpoelie te schijnen is het aantal graden voorontsteking af te lezen, ook nu is door het verdraaien van het verdelerhuis het ontstekingstijdstip te verstellen.

Deze laatste methode is de makkelijkste, er zijn echter een paar zaken waar op moet worden gelet: Bij het richten van de lamp op de poelie komt deze akelig dicht in de buurt van de draaiende koelventilator. Bij deze methode moet de vacuümslang van de stroomverdeler worden losgemaakt.

Vergeet niet uw VOLVO op de andere onderhoudspunten te onderhouden.

Remmen, olie verversen, kleppen stellen, banden vervangen, verlichting etc. etc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *